Wij zijn met verlof t.e.m. 26.08.2018
nl fr
Oro Del Desierto - Het goud uit de woestijn, rechtstreeks op uw bord via El Olivar
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

1. Identificatie

El Olivar is een webshop, uitgebaat door Pedro Cruzmarin
BTW nummer BE0693707171
email: info@olivar.be

2. Algemene bepalingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat El Olivar aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij El Olivar.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene of specifieke voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van El Olivar verklaart de gebruiker gebonden te zijn door onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door El Olivar. Bijgevolg kan El Olivar de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud aangeboden via dergelijke links en de beschikbaarheid van deze websites niet garanderen. Bijgevolg kan El Olivar niet aansprakelijkheid zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van deze websites.

El Olivar behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen.

3. Privacy

3.1. Algemeen

Om de verkoop van de produkten op El Olivar mogelijk te maken zullen persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd. El Olivar leeft hierbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot toegang, rechtzetting en vernietiging van uw gegevens van persoonlijke aard.

Voor alle vragen i.vm. uw privacy op de El Olivar website, email: privacy@olivar.be.

3.2. Cookies

El Olivar is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft.

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies". El Olivar gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de verdere optimalisatie van de website, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken, ...

Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via El Olivar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube op El Olivar.

4. Verkoop

Download onze factuur voorwaarden (pdf)

4.1. Produkten

El Olivar verkoopt in eerste instantie olijfolie en van olijven afgeleide producten. De foto's en andere afbeeldingen die gebruikt worden om de producten voor te stellen hebben geen verbindende waarde en kunnen goederen of zaken bevatten die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen.

4.2. Particulieren

De verkoop van onze produkten via de El Olivar website staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn op het Belgisch grondgebied.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of er materiële fouten in voorkomen.  Het is aldus niet uitgesloten dat er af en toe fouten in de communicatie sluipen. In dergelijke gevallen kan El Olivar niet gedwongen worden om een overeenkomst af te sluiten aan de voorwaarden die blijken uit de affichagefout. El Olivar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. In geval van specifieke vragen, verzoekt El Olivar om vooraf contact op te nemen (email: info@olivar.be).

De prijzen zijn exclusief leveringskosten.

4.3. B2B

Naast de verkoop aan particulieren via de website verkoopt El Olivar ook aan zelfstandigen, bedrijven, restaurants, ...

Neem hiervoor contact op met sales@olivar.be.

5. Bestellingen

Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een bevestigingsmail. Voor verdere vragen kan je ons steeds bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Het plaatsen van je bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene voorwaarden.

6. Betaling

De betaling gebeurt middels de door u gekozen beveiligde betaalmethode op de webshop van El Olivar. Bij ontvangst van de betaling beginnen wij onmiddellijk met de verwerking van de bestelling.

De bestellingen die op de webshop geplaatst worden houden een betaalverplichting in. Bij het niet tijdig betalen van het volledige verschuldigde bedrag van de aankoop zal vanaf de datum van de wanbetaling zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling een intrest van 10 % gerekend worden op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro per bestelling.
Online betalingen gebeuren op rekening nummer BE77 0018 2505 9242 (BNP PARIBAS FORTIS), Pedro Cruz Marin, Kruisekestraat 187, 8940 Wervik.

7. Levering

Als een product in onze winkel op voorraad is streven wij er naar uw bestelling dezelfde werkdag te verzenden. We zijn niet aansprakelijk in geval van vertragingen door de bezorger. De op de website aangegeven leveringstermijn is een indicatie en geldt niet als bindende termijn. Wij proberen steeds te zorgen voor een snelle en vlotte levering en doen onze uiterste best de levertermijnen te respecteren.

Indien de datum van een levering zou wijzigen – bijvoorbeeld door onvoldoende stock, laten we dit tijdig weten via e-mail. Op dat moment zullen we een nieuwe leveringsdatum voorstellen.

De verzendkost wordt berekend op basis van het gewicht van uw bestelling.
 

gewicht prijs
minder dan 2 kg 5,95 euro
minder dan 10 kg 6,95 euro
minder dan 30 kg 11,45 euro
meer dan 30 kg 10 euro / 30 kg

El Olivar is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

8. Verzending

De verzending is de verantwoordelijkheid van de koper. Door het aanvaarden van het pakket ga je ermee akkoord dat het pakket in goede staat is aangekomen. Als het pakket beschadigingen vertoont, moet je het weigeren en laten terugsturen.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Als de bestelling binnen de 30 dagen niet werd geleverd, ontvang je een terugbetaling van de bestelling binnen de 10 dagen.

9. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen (de Herroepingstermijn) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na de inontvangstname van de goederen.

U kan de herroepingsrecht niet uitoefenen voor verzegelde produkten waarvan de verzegeling is gebroken (e.g. een geopende fles olijfolie).

U kan uw herroepingsrecht uitoefenen door het modelforumulier voor herroeping in te vullen en naar El Olivar toe te zenden per post of per email (retour@olivar.be), dan wel door een andere ondubbelzinnige verklaring in die zin naar El Olivar te verzenden voordat de hoger genoemde Herroepingstermijn is verstreken.

U ontvangt na aanmelding van retour binnen de 14 dagen een terugbetaling. De terugbetaling wordt pas uitgevoerd wanneer wij de producten in goede staat hebben ontvangen. Deze terugbetaling is, in het geval dat de volledige bestelling werd teruggestuurd, ook inclusief de leveringskosten. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waar oorspronkelijk mee werd betaald.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn ten laste van de koper.

Voor verdere vragen neem contact op met ons via mail: info@olivar.be.

10. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

11. Klachten

In geval van klachten neemt u per email contact met ons op. De Europese Commissie heeft een ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Het ODR-platform is erop gericht om uw geschil op een snelle en efficiënte wijze te beslechten. Het treedt op als informatiepunt over de rechten van de consument en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Je kan eenvoudig je klacht neerleggen bij het Belgisch ODR plartform.

12. Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Website en App of de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Ieper, die de Belgische wetgeving zal toepassen.

Oro del Desierto

De biologische olijfolie van Oro del Desierto behoort tot de beste in Spanje en tot de top in de wereld. Het familiebedrijf van Rafael Alonso in Tabernas (Almeria) zet zich dagelijks in om een ecologische, organische, extra vierge olijfolie (EVOO) van hoogste kwaliteit af te leveren.
Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.